Öka Innovation med 3DEXPERIENCE

Flera företag som använder 3DEXPERIENCE säger att dom har ökat sin möjlighet till Innovation (läs mer om CLAAS, SAFRAN & Bosch) nedan. Företagen har möjlighet att integrera alla delar av verksamheten och skapa en digital tvilling vilket medför färre felaktigheter, större möjligheter att testa nya koncept, ökad teknikinnehåll som i sin tur medför större försäljningsmöjligheter.

The 3DEXPERIENCE platform not only helps us to master the data complexity but also supports the global collaboration massively

Thomas Böck, Executive Board Technology & Systems, CLAAS Group

Nyttan av att använda en “platform” kan inte överskattas men är ett nytt sätt att arbeta. Under dom senaste decennierna har många företag använd modellering och simulerings programvaror för mekanik, el och tillverkning etc. Dessa programvaror har utvecklats oberoende av varandra och detta har skapat “silos” mellan organisationerna. CAD progammen har lagt in sina 3D modelleringsmöjligheter, har egna userinterface, fil format samt säkerhetsfunktioner. Detsamma gäller för FEM, EL och flera andra programvaror som används inom bolagen. Den enda möjligheten att kommunicera (dela information) mellan de olika programvarorna är genom att spara i ett program och importera i nästa.

PDM system har använts i många fall för att kommunicera och hålla revisionskontroll över vilka filer som använts och för vad. De flesta CAD system på marknaden är fortfarande fil baserade och gör att kommunikationen mellan avdelningar går långsamt, även om man använder filbaserade verktyg från samma leverantör så måste man fortfarande exportera och importera filer, eller hur? De “silobaserade” applikationerna kräver att man checkar in, checkar ut, gör data konvertering samt håller koll på sin data. Allt detta kostar massor av pengar och kan underlättas med en platform.

Den digitala tvillingen innehåller kunskap och erfarenhet; Kunskap från tidigare projekt – hur var produkten designad, hur kan den producerad, vilka problem har uppstått. Kunskap för framtiden – hur kan jag underhålla och använda? Kunskap om framtiden; Vad kommer hända i ett visst scenario och hur kan det underhållas.

 • Hur var produkten designad?
 • Hur kan den tillverkas?
 • Hur kan jag använda (nyttja)?
 • Hur kan jag göra service på mina produkter?
 • SUMMERING; 3DEXPERIENCE Twin kopplar ihop verkligheten med den virtuella världen och minskar kostnaden!

För att optimera användningen av 3DEXPERIENCE och maximera nyttan så har vi på X10D solutions skapat ett AT-Tool. Detta verktyg innebär:

 • Snabbt att komma igång med 3DEXPERINCE med en Agil implementation
 • Gör rätt ifrån början – minimerar risken för fel senare i kedjan
 • SPAR TID och PENGAR!

Läs mer om hur 3DEXPERIENCE kan öka er Innovation:

 • Whitepapers
 • Referense
 • Video

Client Portal

It’s all about honesty, simplicity, personality and professionalism

Your message has been sent!

Thank you for submitting your message.
We will contact you as soon as possible

X10D Solutions

Let's get in touch!

Closeup shot of a two unrecognizable businessmen shaking hands in an office

We want to know how we can help you!
Are you interested in our solutions, products or experiences? We are just a short message away to help you!

Please write a short note on how we can help you and write your name and number. We will do our best to contact you as soon as possible!

Have a nice day!
Team X10D Solutions