BI Essentials får din CAD-data att bekänna färg!

grön_motorcykel

Idag tittar vi lite närmare på ”Business Intelligence Essentials” i 3DEXPERIENCE. Det är ett visuellt verktyg som kan hjälpa din organisation att fatta rätt beslut inom en mängd områden. Här är det nästan bara fantasin som sätter gränser.

Som konstruktör kanske du ska hålla i en presentation under ett projektmöte och visa upp mognadsgraden på produkten under utveckling.

Du kan då använda B.I. Essentials för att tydligt presentera vilka delar som är färdiga och inte. Programmet tittar på attributet ”Design state” och grönfärgar de delar som har status ”released” både direkt i 3D-modellen och i produktträdet. De delar som fortfarande är ”in work” får istället en illröd färg. Det blir supertydligt för alla som ser modellen.

I 3DEXPERIENCE får du med ett antal fördefinierade Business Intelligence Essentials. Ett väldigt enkelt sådant exempel visar just mognadsgraden. En annan användbar inbyggd fråga är ”Major revision status”. Den indikerar att det finns artiklar som behöver bytas ut i din struktur. Du kan enkelt se att där det lyser rött i modellen så finns det nyare revisioner av de delarna.

Egendefinierade B.I. Essentials!

När man börjar skriva sina egna frågor börjar det bli verkligt spännande. På X10D Solutions har vi tagit fram ett flertal regler som presenterar kundspecifik information på olika sätt.

Man kan skräddarsy egna frågor baserade på attribut som företaget skapat upp själva och som är viktiga variabler för den egna organisationen. Det skulle kunna vara till exempel målvikt och aktuell vikt där färgsättningen talar om ifall du ligger över eller under viktmålet i en sammanställning.


Med hjälp av frågan ”Reserve Status” kan vi tydligt se vilka delar i modellen som är reserverade av oss. Till vänster ser vi även de olika färgkoderna i trädet. I modellen kan vi också presentera ytterligare information på delen som är markerad. Till höger på skärmen syns information om vad färgerna betyder.

Vilka delar av organisationen kan ha nytta av B.I. Essentials?
Hela organisationen. Det här är data som konstruktörer kommer åt via Native Client och som alla andra i din organisation når via webbgränssnittet i 3DEXPERIENCE. Genom att ställa frågor kring attributen kan du få svar på viktiga frågor för verksamheten.


Färgkoderna fungerar både i webbversionen av 3DEXPERIENCE och i CATIA / Native Client. Här ser vi ett väldigt enkelt exempel där vi med hjälp av de indexerade sök-taggarna i kolumnen till vänster kan se vem som är ansvarig för modellen till höger.

Är det några specifika roller som kan dra extra nytta av detta?
Alla roller skulle jag vilja säga. Bussiness Intelligence handlar om att få svar från gällande data i realtid. Du behöver inte samla in Excelark som ska sammanställas inför möten och lägga en massa tid på data av låg kvalitet. Genom att ha endatabas, en sanning, en ”Single source of truth” så sker dina frågeställningar automatiskt i realtid och du får fram data som håller hög kvalitet.

Hur bär man sig åt som företag om man vill skapa sina egna anpassade frågor i B.I. Essentials ?
Då kontaktar man oss på X10D solutions för konsultation och rådgivning!

Berättat av Tony Långström för Magnus Johansson
X10D Solutions Dassault Systemès Platinum Partner

 

 

Share this post

It’s all about honesty, simplicity, personality and professionalism

Your message has been sent!

Thank you for submitting your message.
We will contact you as soon as possible

X10D Solutions

Let's get in touch!

Closeup shot of a two unrecognizable businessmen shaking hands in an office

We want to know how we can help you!
Are you interested in our solutions, products or experiences? We are just a short message away to help you!

Please write a short note on how we can help you and write your name and number. We will do our best to contact you as soon as possible!

Have a nice day!
Team X10D Solutions