För närvarande rekryterar vi till flera tjänster, läs mer under respektive tjänst nedan för mer information!

 
 

CATIA konsulter sökes

 

Gemensamt för våra kunder är att de arbetar med CATIA för sin utveckling. Som CATIA-konsult arbetar du i teamet i olika typer av kundprojekt.

En typ av projekt handlar om att ta fram och utveckla kundens arbetsmetodik för att på ett effektivt sätt göra CAD-modellering. I andra projekt tar vi fram flexibla konstruktioner med avancerade upplägg, som våra kunder sedan använder som startmodeller i sina projekt. Dessa projekt leder emellanåt till att du blir delaktig i genomförandet av kundens projekt och får använda de lösningar du tagit fram…

Read more

 

 

PLM Konsulter sökes

 

Som PLM-konsult och utvecklare arbetar du i teamet med att konfigurera och anpassa våra system så att de passar kundernas affärsprocesser. När vi anpassar systemen görs detta främst i Java och C# och de flesta egenutvecklade applikationer är gjorda i C#.  Din roll kommer att utvecklas hos oss. I våra projekt finns roller som projektledare, lösningsarkitekter, metodutvecklare, utbildare och utvecklare…

Read more

 

 

X10D Newsletter
Hide Buttons