Vi är passionerade när det kommer till PLM och 3DEXPERIENCE!

Vi är ett litet företag med spjutspetskompetens i PLM och 3DEXPERIENCE och vi strävar efter att få de mest nöjda kunderna
genom att leverera den bästa supporten och mest kostnadseffektiva implementationen på marknaden.
Vi arbetar framförallt med små och mellanstora företag.
Vi ökar effektiviteten i användandet av 3DEXPERIENCE-plattformen genom att addera våra ”X10Ds” till lösningen.
Vi är X10D Solutions!

Affärsutveckling

Man_Robots

Vi hjälper våra kunder att nå sina affärsmål och bygga upp sin konkurrenskraft på kort och lång sikt. Genom att arbeta tillsammans bygger vi upp ett gemensamt engagemang och guidar er till framgång.

Som er rådgivare använder vi följande metoder:

  • Discovery workshop och processförståelse
  • Change management för människor och organisation
  • Metodikutveckling
  • Effektiva val och användning av verktyg

Metodutveckling

Tjänster

Även om man har mjukvara i världsklass är det tryggt att ha en rådgivare på resan.
Vi hjälper er att dra maximal nytta av programmen genom att använda den bästa metodiken.

Investera i metodik och ta er organisation till nästa nivå.

Vi utvecklar er förmåga med hjälp av workshops, träning on-site och online samt genom support på plats.


Mjukvarutveckling

Våra mjukvaruutvecklare har erfarenheten och kunskapen som krävs för att anpassa och utveckla avancerade applikationer i 3DEXPERIENCE. Vi är certifierad ”customization partner” till Dassault Systèmes.

Implementera PLM med 3DEXPERIENCE best practices

Vår mångåriga erfarenhet av PLM-implementationer gör oss till den bästa och mest kostnadseffektiva partnern för att implementera 3DEXPERIENCE-plattformen.

Optimera din infrastruktur

Man_Planning

Vi har kunskapen som krävs för att optimera din CATIA, ENOVIA SmarTeam och 3DEXPERIENCE Platform-miljö. Vi är certifierade av Dassault Systèmes att hantera infrastruktur.

Licenshantering

PlatinumPartner

I egenskap av platinum-partner till Dassault Systèmes har vi mycket goda kunskaper av företagets licenser. Vi förser er med de licenser ni behöver och hjälper er att hitta den mest kostnadseffektiva licenspaketeringen.

Vi erbjuder:

  • Försäljning / uppgraderingar
  • Licensförnyelse
  • Installation och konfiguration av er lokala licensserver