Många intressanta nyheter i 3DEXPERIENCE under 2018

Många intressanta nyheter i 3DEXPERIENCE under 2018

On mars 12, 2018, Posted by , In 3DEXPERIENCE, With No Comments

3DEXPERIENCE-plattformen fortsätter utvecklas i rasande takt under året som kommer. Här kommer ett axplock av nyheter från mig som framförallt intresserar mig för själva plattformen och PLM-delarna av den samma.

 

powerby

 

Power’By och nya roller

Power’By är en strategi för att integrera äldre system i 3DEXPERIENCE-plattformen. Från R2018X ges stöd för Catia V5 och i en demo från Dassault Systémes såg vi exempel på hur parter och produkter från Catia V5 kunde samexistera med sina V6-motsvarigheter i 3DExperience-plattformen (”Unified Product Structure” kallar DS detta). Senare under året kommer även stöd för SolidWorks och därefter för andra CAD produkter som Creo, NX, Inventor, Solid Edge och så vidare.

 

product_architect

 

En av de nya rollerna är Product Architect, som instruerar och guidar konstruktörer. Ovan ser vi hur denne kan kontrollera Maturity direkt i 3DEXPERIENCE webbklient. En annan roll som verkar intressant är 3D Reviewer som under en granskningsprocess kan gå in i en modell , skapa olika vyer och komponera upp ett antal slides med bilder och anteckningar till konstruktören. Dessa slides kopplas sedan direkt till en change action som konstruktören får upp i sin miljö. Denne kan sen åtgärda modellen enligt granskarens önskemål.
Vi kommer säkert få anledning att återvända till möjligheterna hos dessa roller när vi sett dem ”in action”!

 

PAU 2

Power’By in action. Här ser vi hur Product Architecture drar in en sammanställning (grävskopan) från CATIA V5 in i CATIA 3DEXPERIENCE och på så vis skapar en hybridstruktur. Notera att operationen sker från webbklienten.

 

Bättre webbklient!

Det är riktigt kul att se hur webbgränssnittet blir bättre och bättre i 3DEXPERIENCE. DS gör sig mindre beroende av Java plugins och satsar istället fullt ut på HTML5 och CSS vilket innebär både snyggare och kraftfullare användargränssnitt. I takt med att vi på X10D Solutions får bättre kunskaper kring att bygga våra egna widgets i plattformen kommer vi att kunna erbjuda våra kunder fantastiska hjälp-program av alla dess slag. Och det i en miljö som känns responsiv och kul att arbeta i!

compare_revisions

I 3D Compare-appen kan man grafiskt jämföra två revisioner direkt i webbklienten!

 

Bättre infrastruktur!

Vad gäller infrastrukturen ser vi flera förbättringar, bland annat har installationsprogrammet för 3DEXPERIENCE-plattformen effektiviserats efter feedback från DS kunder.

Ett nytt verktyg i plattformen, Platform Quick Sizing Widget, hjälper till att estimera hur mycket hårdvara plattformen kommer kräva genom att användaren matar in data så som hur många användare som kommer arbeta i systemet. Intrycket är att den fortfarande har förbättringspotential men verktyget kommer vara väldigt användbart för att budgetera framtida uppgraderingar och installationer.

 

Licens-administration via Cloud!

Det kommer bli möjligt för våra kunder att få tillgång till License Administration Tool (DSLS) via cloudtjänst som hostas av Dassault, även om man har plattformen On Premise, det är något vi förutspår kommer vara uppskattat hos många av våra kunder. Det kräver dock att kunden ligger på minst R2017x FP1721.

Det antyddes även att det kommer en lösning för att installera License Administration Tool på en Virtuell Maskin (VM). Detta ställde dock väldigt specifika krav på host-maskinens operativsystem och programvara, vilket gör att detta nog inte är något vi rekommenderar i nuläget.

 

Det var allt för denna gång. På återseende!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

X10D Newsletter
Hide Buttons