Komatsu Forest om valet av 3DEXPERIENCE

Komatsu Forest om valet av 3DEXPERIENCE

On januari 23, 2018, Posted by , In 3DEXPERIENCE, With No Comments

KFAB background-01KOMATSU FOREST väljer 3DEXPERIENCE från X10D Solutions AB. Vi ställde några snabba frågor till Carina Lindmark, Manager R&D Support at Komatsu Forest.

 

Hej Carina, hur är läget?

Tack bra. Vi har en riktigt vacker vinterdag här upp i Umeå.

 

Komatsu Forest har valt 3DEXPERIENCE som plattform för R&D för framtiden. Kan du berätta lite om bakgrunden och era förväntningar?

De interna kraven på konstruktionsprocessen ökar hela tiden. Det är krav på högre effektivitet, ökad kvalitet och minskade ledtider till exempel. För att möta dessa krav gjorde vi för några år sedan en Discovery Workshop tillsammans med X10D Solutions och Dassault. De insikter vi fick där ledde bland annat till att vi beslutade oss för att byta till en modernare plattform för CAD/PLM.

Vi tror att vi med hjälp av 3DEXPERIENCE kommer att kunna nå en hel del av de krav som vi ställs inför.

 

Målsättningen på lång sikt är att vi ska korta ledtiderna i våra utvecklingsprojekt genom att kunna utnyttja den information – den IP – som skapas på konstruktionsavdelningen, genom hela vår organisation. Den data som skapas av konstruktören ska flöda genom organisationen och kunna användas av alla som behöver den. Vi ska åstadkomma detta genom att ge konstruktören tillgång till effektiva konstruktionsverktyg, skapa smarta integrationer till andra system så att vi slipper manuella överföringar av data och ge övriga intressenter tillgång till de data de behöver antingen genom smidiga webapplikationer direkt in 3DX eller via integrationer.

 

Hur ser 3DEXPERIENCE införandet ut och hur många personer kommer att bli involverade?

Det första steget berör vår konstruktionsavdelning. Vi började projektet i juni 2017 och planerar att ha ett första pilotprojekt igång under april 2018. Sedan är tanken att lyfta in projekt för projekt i den nya plattformen.

Totalt är det ca 70 mekanikkonstruktörer som berörs i det här steget.

Planen är sedan att ta detta vidare och bl.a. skapa en integration till vårt ERP-system. I det långa perspektivet är tanken att många fler ska beröras när informationen blir tillgänglig för inköp, produktion och eftermarknad m.fl.

 

Ni har valt en spännande väg för att utbilda och informera era anställda, kan du berätta lite mera om detta?

Det är viktigt att tidigt skapa en delaktighet kring det här förändringsarbetet. Catia är ju konstruktörens viktigaste arbetsredskap och det är naturligt att det finns en viss skepsis kring förändringar här. Vi har därför kontinuerligt informerat om vad vi gör på vår R&D-möten.

Vi har också skapat en Poweruser-grupp som kommer att vara kärnan i introduktionen. Deras uppgift är att komma med input under införandet, hjälpa till med acceptanstester i den nya miljön och fungera som ambassadörer ute på konstruktionsavdelningen.

När det gäller utbildning har vi köpt ett abonnemang på Dassaults utbildningsmaterial Companion. Här kommer användarna att kunna utbilda sig själva via webbaserade kurser. Men vi kommer också att kombinera detta med lärarledda utbildningar.

 

Komatsu Forest har valt X10D Solutions och Dassault som samarbetspartners i implementationen. Varför gjorde ni detta val och hur arbetar ni?

Vi har jobbat med X10D Solutions under en lång tid och känner en trygghet i vårt arbetssätt tillsammans.

Vi har gemensamt arbetat fram en 3-årsplan som vi kontinuerligt uppdaterar var 6:e månad.

Vi träffas då tillsammans med ledningen för Komatsu Forest R&D och Dassaults representant och stämmer av att vi är på rätt väg, vilka arbetspaket vi bockat av, vilka som är kvar och vilka som tillkommit osv.

Mellan dessa möten har vi korta avstämningsmöten var annan vecka där vi uppdatera vår aktivitetslista. I det dagliga jobbar våra CAE-specialister tillsammans med X10D’s konsulter antingen via arbetsmöten på web och telefon eller här på plats i Umeå.

Det har visat sig vara ett effektivt arbetssätt för att vårt samarbete ska fungera på ett bra sätt.

 

Hur ser du att användningen av 3DEXPERIENCE plattformen kan se ut på Komatsu Forest i framtiden?

Vi hoppas att vi ska kunna underlätta nyttjandet av data och information i hela värdekedjan så att vi minimerar dubbelarbete och öka kvalité och effektivitet. Jag tänker mej att i princip alla våra anställda på ett eller annat sätt ska beröras av data och information som har sitt ursprung i 3DX-miljön. Det viktiga är att vi tar det steg för steg med ett tydligt sikte på vår långsiktiga vision.

Stort tack för hjälpen och lycka till i framtiden!

Skrivet av Rikard Torkelsson, X10D solutions AB

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

X10D Newsletter
Hide Buttons