Industri 4.0 och 3DEXPERIENCE

Industri 4.0 och 3DEXPERIENCE

On december 4, 2017, Posted by , In 3DEXPERIENCE, With No Comments

Bild 1 - PLM Evolution towards 3DExperience

 

Begreppet Industri 4.0 har diskuterats under några år. Det hämtades initialt från Tyskland och deras mål om att industrialisera västvärlden igen.

 

I Sverige pågår diskussionen kring industri 4.0 och dess möjligheter att öka innovationskraften hos företag. Politikerna & universiteten har varit snabba och startat arbetet med att forska och utveckla metoder kring Industri 4.0. Frågan är: Hur långt har de svenska företagen kommit och ”varför har vi inte kommit längre”?

 

De tre första stegen i industriutvecklingen bestod av ångmaskinen, produktionslinjen och utnyttjandet av IT och elektronik. Nu är vi framme vid det fjärde steget. Vi har snart konstant tillgång till data i realtid utan begränsningar och Internet of Things (IoT) möjliggör en utveckling mot smarta fabriker i den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0. Det som förr sågs som en begränsning är numera möjligheter.
Det är här problemen uppstår. Hur ska vi göra? Var ska vi börja? Hur kan vi få snabba förbättringar, som tar oss till nästa nivå?

 

Låt oss börja någonstans och skapa en plattform för framtiden, en bas som vi kan bygga vidare på. Två viktiga saker inom Industri 4.0 är:

 

  • Produktsmarta värdekedjor som omfattar en produkts alla faser under dess livscykel, ända från den första produktidén och produktutveckling, vidare till tillverkning, användning, underhåll och till slut återvinning.
  • Automatiserad tillverkning. Exempel: Ambitionen med Teslas nya modell är tillverkning i en fabrik helt utan människor. Det var en utopi tills bara för några år sedan. Utvecklingen mot en mer automatiserad tillverkning sker inte bara hos Elon Musk utan hos alla tillverkande företag som tänker överleva. Övergången in i Industri 4.0 är en kontinuerlig process och teknikutvecklingen under senare tid har skapat enorma möjligheter.

 

Vi kommer utgå från kundens behov genom hela kedjan, från produktidé till återvinning – på individnivå. Det blir således enklare för företag att tillverka produkter som är skräddarsydda till varje enskild kunds behov. En mer individanpassad produktion och underhåll av produkter kommer att bli nyckeln till framgång för de företag som hakar på Industri 4.0. För att vara konkurrenskraftig så måste kostnaderna sänkas och nätverkande mellan företag i utvecklings- och leveranskedjan gör det möjligt att optimera inte bara enskilda produktionssteg utan hela värdekedjan.

 

3DEXPERIENCE-plattformen gör det möjligt att starta arbetet mot Industri 4.0 och skapa smarta värdekedjor där kunder och underleverantörer involveras tidigt i utvecklingen. Plattformen gör det möjligt att hantera information från många informationskällor och att automatisera arbetssteg vilket innebär att beslut kan tas snabbare och därmed erhålls en effektivare utvecklingsprocess. Genom att nyttja plattformens potential genom hela värdekedjan så kan man starta tidigare med produktionsanpassningar, serviceanpassningar, marknadsmaterial etcetera.

 

X10D rekommenderar att man börjar smått och med ”low hanging fruits” men hela tiden med en vision i åtanke. Visionen blir drivkraften för att vidareutveckla arbetet och att ta nya steg till ständiga förbättringar. Planen ska vara långsiktig och åtminstone se 3 till 5 år framåt med kontinuerliga uppdateringar och vinsthemtagningar på kort sikt (3- 6 månader).

Rikard Torkelsson, VD på X10D solutions – Your 3DEXPERIENCE Partner!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

X10D Newsletter
Hide Buttons