X10D Solutions har tilldelats utmärkelsen ”Gold Partner” till Dassault Systèmes

KFAB-background-01

Carina Lindmark, Manager R&D KOMATSU FOREST och varför de väljer 3DEXPERIENCE från X10D Solutions AB.

Komatsu Forest har valt 3DEXPERIENCE som plattform för R&D för framtiden. De interna kraven på konstruktionsprocessen ökar hela tiden. Det är krav på högre effektivitet, ökad kvalitet och minskade ledtider till exempel. För att möta dessa krav gjorde vi för några år sedan en Discovery Workshop tillsammans med X10D Solutions och Dassault. De insikter vi fick där ledde bland annat till att vi beslutade oss för att byta till en modernare plattform för CAD/PLM. Vi tror att vi med hjälp av 3DEXPERIENCE kommer att kunna nå en hel del av de krav som vi ställs inför.

Målsättningen på lång sikt är att vi ska korta ledtiderna i våra utvecklingsprojekt genom att kunna utnyttja den information – den IP – som skapas på konstruktionsavdelningen, genom hela vår organisation. Den data som skapas av konstruktören ska flöda genom organisationen och kunna användas av alla som behöver den. Vi ska åstadkomma detta genom att ge konstruktören tillgång till effektiva konstruktionsverktyg, skapa smarta integrationer till andra system så att vi slipper manuella överföringar av data och ge övriga intressenter tillgång till de data de behöver antingen genom smidiga web-applikationer direkt in 3DX eller via integrationer.

Det första steget berör vår konstruktionsavdelning. Vi började projektet i juni 2017 och planerar att ha ett första pilotprojekt igång under april 2018. Sedan är tanken att lyfta in projekt för projekt i den nya plattformen. Totalt är det ca 70 mekanikkonstruktörer som berörs i det här steget.

Planen är sedan att ta detta vidare och bl.a. skapa en integration till vårt ERP-system. I det långa perspektivet är tanken att många fler ska beröras när informationen blir tillgänglig för inköp, produktion och eftermarknad m.fl.

Det är viktigt att tidigt skapa en delaktighet kring det här förändringsarbetet. Catia är ju konstruktörens viktigaste arbetsredskap och det är naturligt att det finns en viss skepsis kring förändringar här. Vi har därför kontinuerligt informerat om vad vi gör på vår R&D-möten.

Vi har också skapat en Poweruser-grupp som kommer att vara kärnan i introduktionen. Deras uppgift är att komma med input under införandet, hjälpa till med acceptanstester i den nya miljön och fungera som ambassadörer ute på konstruktionsavdelningen.

När det gäller utbildning har vi köpt ett abonnemang på Dassaults utbildningsmaterial Companion. Här kommer användarna att kunna utbilda sig själva via webbaserade kurser. Men vi kommer också att kombinera detta med lärarledda utbildningar.

Vi har jobbat med X10D Solutions under en lång tid och känner en trygghet i vårt arbetssätt tillsammans. Vi har gemensamt arbetat fram en 3-årsplan som vi kontinuerligt uppdaterar var 6:e månad.

Vi träffas då tillsammans med ledningen för Komatsu Forest R&D och Dassaults representant och stämmer av att vi är på rätt väg, vilka arbetspaket vi bockat av, vilka som är kvar och vilka som tillkommit osv.

Mellan dessa möten har vi korta avstämningsmöten var annan vecka där vi uppdatera vår aktivitetslista. I det dagliga jobbar våra CAE-specialister tillsammans med X10D’s konsulter antingen via arbetsmöten på web och telefon eller här på plats i Umeå. Det har visat sig vara ett effektivt arbetssätt för att vårt samarbete ska fungera på ett bra sätt.

Vi hoppas att vi ska kunna underlätta nyttjandet av data och information i hela värdekedjan så att vi minimerar dubbelarbete och öka kvalité och effektivitet. Jag tänker mej att i princip alla våra anställda på ett eller annat sätt ska beröras av data och information som har sitt ursprung i 3DX-miljön. Det viktiga är att vi tar det steg för steg med ett tydligt sikte på vår långsiktiga vision.

Elitkomposit

Andreas Simonsson – Design Manager på Elitkomposit har tecknat ett avtal kring CATIA och komposit-design och tillverkning med X10D Solutions.

Elitkomposit utvecklar och tillverkar avancerade kompositprodukter åt krävande svenska och utländska kunder. Företaget är en totalleverantör som erbjuder konstruktion, utveckling samt större eller mindre serieproduktion.

– X10D Solutions har tillsammans med Dassault visat stark kompetens och ett stort kunnande kring komposit-design och tillverkning, något som vi vill dra nytta av för att öka vår konkurrenskraft. Vi har flera nya
spännande projekt på gång där vi direkt kommer ha nytta av det här samarbetet
, säger Andreas Simonsson, R&D Chef på Elitkomposit AB.

– Elitkomposit är ett spännande företag som vi kommer höra mycket om framöver! De visar framåtanda och engagemang och vi ser fram emot att arbeta ihop för att utveckla kompetens inom CATIA kompositer. Dom visar också att CATIA och komposit-portföljen passar även för små och medelstora företag som vill öka sin konkurrenskraft gentemot andra leverantörer, säger Rikard Torkelsson, VD på X10D Solutions AB.

CATIA kompositer ingår i Dassaults portfölj av mjukvara och hanterar hela utvecklingskedjan från design till tillverkning av kompositdetaljer. I denna finns möjlighet att göra design för att optimera kompositernas egenskaper genom att styra fiberriktningar, göra hållfasthetsberäkning, skapa underlag för tillverkning mm mm.

X10D Solutions levererar mjukvara och tjänster till företag som vill effektivisera sin produktutveckling, med hjälp av ledande programvara från Dassault såsom CATIA, ENOVIA, Simulia och Smarteam. Flera av X10Ds kunder har redan startat med 3DEXPERIENCE plattformen.

Minesto

Minesto AB är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att möjliggöra kommersiell
elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar. Deep Green liknar en svepande undervattensdrake, uppbyggd av en vinge och en turbin, som är fäst i havsbotten med en förankringslina och rör sig i en snabb 8-formad bana i tidvatten- och havsströmmen.

Jämfört med andra traditionella och förnybara energikällor är energi från tidvatten- och havsströmmar avsevärt mer förutsägbar, med en minimal visuell och miljömässig påverkan. 

Utvecklingen utav Deep Green sker till 100% med 3DEXPERIENCE plattformen och CATIA V5!

5 Snabba med Minesto – Christian Norinder – Design Manager Minesto

Kan du berätta kort hur ni använder 3DExperience miljön, (inom vilka områden och funktioner) hur många användare inom respektive disciplin.

  • Vi använder 3DExperience ganska traditionellt, dvs för att hålla ordning och reda på information, göra så att flera samtidiga användare kan vara involverade mm
  • Enklare beräkningar görs i CATIA, mera avancerade beräkningar görs i andra programvaror.
  • Upp till 10 användare i Sverige använder CATIA V5 tillsammans med 3DExperience.

Nu har ni använt 3DExperience plattformen i ca 1 år. Vad tycker du har varit dom stora vinsterna och fördelarna med att använda 3DExperience lösningen jmf med tidigare?

  • Framförallt har vi fått bättre struktur och med ordning och reda i projektet.
  • Kopplingarna till andra parter (länkar) har blivit mer och mer viktigt i takt med att projektet har växt.

Har ni upplevt några negativa delar under detta året med 3DExperience lösningen, saker som ni inte kunnat förutse eller planera?

  • Det har varit några buggar i systemet, men inget som hindrat projektet – snarare saker som varit irriterande. Vi har insett att delar av problemen kan ha varit metodrelaterade fel som uppstått.

Vad ser ni som nästa steg i er 3DExperience implementation. Finns det några områden i lösningen som ni är intresserade utav och vilka besparingar tror ni detta ge er?

  • Vi kommer att involvera Wales som projektmedlemmar inom kort för att de ska kunna kolla på 3D modeller och ritningar. Detta kommer att spara tid för alla inblandade samt underlätta och förenkla deras arbete med offshore metoder.
  • På längre sikt är vi intresserade av CATIA kompositer eftersom fler och fler komponenter tillverkas i kompositer och då ser vi möjligheter för stora tids- och kostnadsbesparingar.

Utvecklingen av Minesto är otroligt spännande, vi läser om stora investeringar från EU Regional fonder samt börsintroduktion. Kan du berätta lite kort vad som händer härnäst och hur ert arbete påverkats av att ni använder 3DExperience plattformen?

  • Under sommaren 2017 ska vi ha en fullskalemodell klar som vi kan testa, just nu använder vi en ¼ modell (kvartsmodell) för att göra tester. ¼ skaltester sker i Portaferry, Nord Irland och full skalan kommer installeras i Holyhead Deep, Wales där vi arbetar med att ta fram en organisation som ska kunna hantera vingen (hantera i och ur vattnet) samt göra löpande underhåll och förbättringar.
  • 3DExperience plattformen är en förutsättning för att vi ska kunna ta fram en fullskalemodell med alla inblandade personer från olika delar i världen.

Let's get in touch!

Closeup shot of a two unrecognizable businessmen shaking hands in an office

Vi vill veta hur vi kan hjälpa dig!
Är du intresserad av mer information om våra lösningar, produkter eller vår erfarenheter så är vi bara ett kort meddelande från att kunna hjälpa dig!

Ha en bra dag!
Team X10D Solutions

It’s all about honesty, simplicity, personality and professionalism

Your message has been sent!

Thank you for submitting your message.
We will contact you as soon as possible

X10D Solutions